Putišková Anna – AnNa – jazykové kurzy

Jazykové kurzy.

Jazyková škola AnNa ponúka širokú škálu flexibilných riešení jazykových kurzov vytvorených tak, aby splnili všetky Vaše potreby a predstavy.

Patria sem kurzy pre deti a dospelých, pre začiatočníkov aj pokročilých, kurzy zameriavajúce sa na prípravu študentov na novú maturitu, prijímacie skúšky a tiež na prípravu medzinárodných certifikátov. Ponúkame aj celú radu firemných kurzov.

Naším cieľom je spokojnosť klienta a následne využitie nadobudnutých schopností a zručnosti v jazykovej oblasti, v budúcnosti vo svojom osobnom živote, alebo v profesii. Našou snahou je zachytávať najnovšie trendy v jazykovom vzdelávaní, ale i v prekladateľskom servise.

Jazyková škola zamestnáva interných a vyškolených externých spolupracovníkov. Všetci naši lektori spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzieho jazyka. Väčšina z nich absolvovala štúdia v zahraničí a taktiež má viacročné skúsenosti s vyučovaním jazyka. Vyučovanie prebieha v príjemných priestoroch jazykovej školy a je rozdelené na semestre, zimný september – jún a letný júl – august.

Poskytované služby sú za prístupné ceny.

Ďalší profíci