Forgáčová Daniea, PaedDr. – INGLIS – jazykové štúdio

Jazykové štúdio INGLIS.

PaedDr. Forgáčová je  prekladateľka, tlmočníčka a lektorka jazykových kurzov pre širokú oblasť klientov. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti lingvistiky a ponúka jazykové kurzy pre individuálnych klientov so špecifickými potrebami.

Súčasťou jej práce  je sledovanie výskumu a vedeckých štúdií v oblasti kognitívnej psychológie, psycholingvistiky a neurolingvistiky zpopredných svetových univerzít. Poznatky z týchto oblastí aplikuje priamo do výučby. Nesľubuje rýchlokurz ani zázračnú metódu. Sľubuje tvrdú prácu priamo na hodinách a výsledky, ktoré sú motivujúcim činiteľom do ďalšieho učenia.

Na základe úvodného pohovoru, prípadne jednoduchého diagnostického testu na jazykové vnímanie (test je v rodnom jazyku a dáva sa výhradne so súhlasom klienta), volí najvhodnejšiu metódu tak, aby bola prínosom pre klienta. Preto je prístup ku každému klientovi individuálny a je zameraný na potreby klienta podľa diagnostického profilu.

Učebné materiály sú šité na mieru každému klientovi a sú zahrnuté v cene. Náplňou každej hodiny je aj dostatočné precvičovanie.

Ďalší profíci