AS REALITY TRENČÍN – služby realitnej kancelárie

Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, stavebného dozoru, geodetických služieb a energetickej certifikácie. Služby realitnej kancelárie.

Chcete kúpiť alebo prenajať?

Pri osobnom stretnutí zistíme Vaše požiadavky a pokúsime sa Vám bezplatne nájsť vhodný typ nehnuteľnosti za účelom kúpy alebo prenájmu v požadovanej lokalite. V prípade nájdenia vhodnej nehnuteľnosti zabezpečíme všetky potrebné náležitosti smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníctva alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy.

Predávate alebo prenajímate?

Ponúkame Vám komplexné spracovanie a prezentáciu Vašej nehnuteľnosti.

Pri osobnom stretnutí s Vami nafotíme Vašu nehnuteľnosť, zaradíme ju bezplatne do ponuky našej realitnej kancelárie, do inzercie na našej web stránke, inzercie na realitných portáloch a v printových regionálnych médiách. Následne Vám ponúkame všetky naše služby.

Okrem toho máte možnosť výberu medzi výhradnou a nevýhradnou spoluprácou s našou realitnou kanceláriou. V prípade výhradnej spolupráce je ponuka Vašej nehnuteľnosti exkluzívne len v našej realitnej kancelárii, pričom Vašim bonusom za exkluzivitu je masívnejšia bezplatná inzercia nehnuteľnosti na realitných portáloch, v regionálnych médiách + lokálna inzercia umiestnená na predmetnej nehnuteľnosti. V prípade nevýhradnej spolupráce svoju nehnuteľnosť predávate aj po vlastnej línii resp. prostredníctvom ďalších realitných kancelárií.

Výška provízie našej realitnej kancelárie je stanovená vždy dohodou (niekedy je to dohodnuté percento z konečnej predajnej ceny nehnuteľnost , inokedy zase vzájomne dohodnutá fixná suma nad rámec Vašej predajnej ceny). V prípade prenájmu je odmenou realitnej kancelárie jeden mesačný nájom.

Naše služby:

 • poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
 • bezplatná inzercia ponuky Vašej nehnuteľnosti
 • aktívne vyhľadávanie nehnuteľností / klientov
 • realizácia obhliadok – prezentácií Vašej nehnuteľnosti s potenciálnymi kupujúcimi
 • zabezpečenie potrebných podkladov zo správy katastra nehnuteľností – list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a pod.
 • sprostredkovanie skúsených znalcov z odboru oceňovania nehnuteľností – operatívne vypracovanie znaleckého posudku
 • zabezpečenie ostatných dokumentov a podkladov od zmluvných strán potrebných na uzatvorenie zmluvy
 • sprostredkovanie financovania nehnuteľností – hypotekárne úvery, poradenstvo
 • vypracovanie kúpnych, zámenných, darovacích a nájomných zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve
 • vypracovanie návrhov na vklad kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností
 • podanie komplexných podkladov na kataster
 • dohľad nad tokom finančných prostriedkov – bezpečná forma vyplatenia kúpnej ceny nehnuteľnosti
 • odovzdanie nehnuteľnosti, vypracovanie písomného protokolu s odpisom stavov energií
 • poskytovanie informácií o možnostiach prípadnej rekonštrukcie nehnuteľností, nákupu stavebného materiálu, zabezpečenia stavebných prác
 • sprostredkovanie profesionálneho stavebného dozoru Vašich stavieb
 • sprostredkovanie vypracovania posudkov technického stavu nehnuteľností
 • sprostredkovanie vypracovania energetického certifikátu
 • sprostredkovanie geodetických služieb
 • vypracovanie cenového odhadu nehnuteľnosti pre účely dedičského konania

Zaplatíme za Vás:

 • vypracovanie zmlúv a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • kolok v hodnote 66 € za vklad kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností
 • poplatky za overenie podpisov na zmluvách

Ďalší profíci