Rybár Peter, Bc. – Human – kúpa nehnuteľnosti

Realitná kancelária, predaj a kúpa nehnuteľnosti, poradenstvo.

Firma HUMAN reality vznikla ako realitná kancelária poskytujúca celý komplex realitných služieb na vysokej odbornej úrovni. Okrem základných činností typických pre každú realitnú kanceláriu, ako je sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností všetkých druhov a ich prenájom, poskytuje svojim klientom aj právne a finančné služby a poradenstvo. Vysokú profesionalitu služieb garantuje skupina odborníkov s vyše ako desaťročnými skúsenosťami z oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, práva a financií vďaka čomu je firma HUMAN reality schopná splniť všetky požiadavky klientov a pomôcť im s akýmikoľvek problémami z oblasti realít. Základnou stratégiou firmy je neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb, zabezpečovať jej dostupnosť a v maximálnej miere odbremeňovať svojich klientov od vybavovania úradných záležitostí spojených s kúpou, predajom, či prenájmom nehnuteľností.
Oslovte nás a zaradíte sa medzi stovky spokojných klientov.

V našej práci presadzujeme etiku, diskrétnosť, spoľahlivosť, precíznosť a vysokú mieru zodpovednosti.

Čo ponúkame svojim klientom:

bezplatné zverejnenie vašej nehnuteľnosti do ponuky na predaj alebo prenájom, ako aj zverejnenie vašej požiadavky na našej webovej stránke www.humanreality.sk a na stránkach ďalších realitných portáloch

– sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (domov, bytov, chát, pozemkov, nebytových priestorov a pod.)

– všetky administratívne služby spojené s vyššie uvedenými činnosťami

– vyhotovenie kúpnopredajných, darovacích, zámenných a nájomných zmlúv, návrhov na vklad vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam na katastrálne úrady

– zabezpečenie listov vlastníctva a snímkov z katastrálnej mapy

– zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov

– zabezpečenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemku

– spoluprácu so stavebnými sporiteľňami a bankovými inštitúciami pri financovaní kúpy nehnuteľnosti, jej rekonštrukcii, modernizácii a pod.

– inzerciu prostredníctvom reklamných plôch a iných printových médií

Budeme radi, ak rozšírite rady našich spokojných klientov!

Ďalší profíci